ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Σάμου

Συντάκτης:
Κατηγορία: Ελλάδα, Εργασία
 

Ο ∆ήµος Σάµου, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. 112/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού του Συµβουλίου, η οποία ελέγχθηκε για τη νοµιµότητά της µε την υπ΄ αριθ. 32511/σχετ.30697/2-6-2017 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου / Τµήµα ∆ιοίκησης Ν. Σάµου, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων {4} ατόµων των παρακάτω ειδικοτήτων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου τρίµηνης διάρκειας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του ∆ήµου Σάµου ως εξής:

4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που κατέχουν τα υπό του νόµου προβλεπόµενα προσόντα, όπως υποβάλλουν αίτηση µε τα σχετικά δικαιολογητικά στην ∆ιοικητική υπηρεσία του ∆ήµου εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσσάρων {4} ηµερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, ήτοι µέχρι και 15-6-2017.

Πηγή: http://www.altsantiri.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *