ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 10 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ στον Δήμο Πάρου

Συντάκτης:
Κατηγορία: Ελλάδα, Εργασία
 

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη δέκα (10) ναυαγοσωστών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) µηνών, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 143/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πάρου που νοµιµοποιήθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 32957/6-6-2017 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» και το άρ. 41 παρ. 2 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄/11-5-2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης – Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ∆Ε Ναυαγοσωστών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ∆ΕΚΑ (10)

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 3 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

Γενικά Προσόντα πρόσληψης

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017.

Πηγή: http://www.altsantiri.gr/ergasia/proslipsis-10-navagososton-ston-dimo-parou/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *