ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Πέτρας Δήμου Πετρούπολης

Συντάκτης:
Κατηγορία: Ελλάδα, Εργασία
 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πετρούπολης ύστερα από την υπ’ αριθ. 9/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ., και την υπ΄ αριθ. 27492/10240/02-05-2017 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως (2) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 2738/99 και την παρ.4 άρθρου 1 παρ.2 εδ. Ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009) και την παρ.22 άρθρο 12 του Ν. 4071/2012, με τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.

Το εν λόγω προσωπικό συνολικού αριθμού δύο(2) ατόμων, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, θα προσληφθεί για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης και την υλοποίηση των κάτωθι δράσεων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Διοργάνωση του "Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας": 2 Θέσεις – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Εργάτες γενικών καθηκόντων (ΥΕ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Δωδεκανήσου 78 και Κρήτης, τηλ:2105066955) στην αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων κ. Καρεκλά Αικατερίνη, καθημερινά από 10:00-14:00. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών είναι για το χρονικό διάστημα από 12/06/2017 έως και 16/06/2017.

Πηγή: http://www.altsantiri.gr/ergasia/thesis-ergasias-sto-festival-petras-dimou-petroupolis/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *