ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΣΤΟ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Συντάκτης:
Κατηγορία: Ελλάδα, Εργασία
 

To Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, δύο (2) θέσεων Ερευνητών Γ΄ βαθμίδας στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ ως εξής:

1. Μία (1) θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Τεκτονική των πλακών με έμφαση στη Νεοτεκτονική-Σεισμοτεκτονική»

2. Μία (1) θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Σεισμολογία με έμφαση σε δίκτυα – Ενόργανη Παρακολούθηση Στατικών και Δυναμικών Φορτίσεων»

Τα ελάχιστα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις θέσεις ερευνητών Γ΄ Βαθμίδας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 και του ΠΔ 62/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, είναι τα εξής: Α) Διδακτορικό δίπλωμα.

Β) Επιπλέον, οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγούν ή να τους επιβλέπουν. Επίσης, απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας που χορηγείται είτε κατά το Ν. 2413/96, άρθρο 10 παρ. 3 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄/1996), είτε από αρμόδια ελληνική εκπαιδευτική αρχή.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι και την 17-7-2017 ημέρα Δευτέρα, στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΕΑΑ Λόφος Νυμφών Θησείο τα παρακάτω:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο τηλέφωνο : [210]3490182 κα. Ελευθερία Οικονομοπούλου.

Πηγή: http://www.altsantiri.gr/ergasia/erevnites-sto-ethniko-asteroskopio-athinon/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *