ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Νότιας Κυνουρίας

Συντάκτης:
Κατηγορία: Ελλάδα, Εργασία
 

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού δέκα (10) ατόμων τα οποία για το μήνα Ιούνιο 2017 θα απασχοληθούν στο Δήμο μας από 27-6-2017 έως 30-06-2017. Ανώτατο όριο απασχόλησης κατ΄ άτομο πέντε (5) ημερομίσθια, προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητας, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων.

10 Εργάτης ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 20-06-2017 έως 26-06- 2017.

Πηγή: http://www.altsantiri.gr

Πείτε τη γνώμη σας!