ΑΣΕΠ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ στο ΤΑΧΔΙΚ

Συντάκτης:
Κατηγορία: Ελλάδα, Εργασία
 

Το ΑΣΕΠ άναψε το «πράσινο» φως για νέες προσλήψεις στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)

Ειδικότερα, το ΑΣΕΠ έδωσε την έγκριση του στο ΤΑΧΔΙΚ που είναι Ν. Π. Δ. Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Δικαιοσύνης αλλά λειτουργεί με ιδίους πόρους να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις ΣΟΧ με οκτάμηνες συμβάσεις.

Οι προσλήψεις που θα προκηρυχθούν από το ΤΑΧΔΙΚ αφορούν διοικητικό προσωπικό και συγκεκριμένα τις εξής ειδικότητες και αριθμό θέσεων:

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 θέσειςΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4 θέσειςΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4 θέσεις

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

Βασικός στόχος του είναι η εξασφάλιση των υποδομών και του εξοπλισμού τόσο στον τομέα της στέγασης όσο και στον τομέα λειτουργίας της Δικαιοσύνης, καθώς και η δημιουργία αξιοπρεπών και κατάλληλων συνθηκών Κράτησης.

Η προκήρυξη θα εκδοθεί από το ΝΠΔΔ του υπουργείου Δικαιοσύνης

...

Πηγή: https://www.altsantiri.gr

share->share_count); ?>