ΚΑΡΤΕΛ ΕΙΧΑΝ ΣΤΗΣΕΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ – Καμπάνα 350.000 ευρώ στο Άργος από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Συντάκτης:
Κατηγορία: Αυτοκίνητο, Πολιτική
 

Πρόστιμο 350.000 ευρώ στην «Άργος Ανώνυμη Εταιρία Πρακτορεύσεως Διαχειρίσεως και Μεταφορών» και 150.000 ευρώ στην «Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως και Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου – Ευρώπη», επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, για παράβαση των κανόνων περί ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. 669/2018 απόφασή της η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.) που εκδόθηκε κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρ. 25α του ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υπ’ αριθ. 628/2016 απόφαση ΕΑ, μετά από αιτήματα υπαγωγής στη διαδικασία αυτή των εταιρειών: α) «Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως και Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου – Ευρώπη» και

β) «Άργος Ανώνυμη Εταιρία Πρακτορεύσεως Διαχειρίσεως και Μεταφορών» αποφάσισε ομόφωνα, ότι οι εν λόγω εταιρείες έχουν παραβεί τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες περί ανταγωνισμού των άρθρων 1 του ν. 703/77 (ήδη ν. 3959/2011) και 81 ΣυνθΕΚ (ήδη 101 ΣΛΕΕ). με τη συμμετοχή τους σε οριζόντιες συμφωνίες ή/και εναρμονισμένες πρακτικές.

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

Ειδικότερα, με βάση το σκεπτικό της απόφασης τα δύο πρακτορεία συμμετείχαν σε αντιανταγωνιστική σύμπραξη που συνίστατο σε οριζόντιες συμφωνίες ή/και εναρμονισμένες πρακτικές με αντικείμενο τον καθορισμό κοινής εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής (προμηθειών), τον περιορισμό της διάθεσης, την κατανομή πελατείας και την εντεύθεν νόθευση του ανταγωνισμού στην αγορά διανομής τύπου.

Για τη συνεργασία και τις παραδοχές τους, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μείωσε τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για κάθε εμπλεκόμενη εταιρεία κατά 15%, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

...(περισσότερα: https://thefaq.gr)

share->share_count); ?>