ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ στα ειδικά μισθολόγια

Συντάκτης:
 

Στο https://www.altsantiri.gr διαβάσαμε:

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή επεκτείνεται η καταβολή των αναδρομικών για τα ειδικά μισθολόγια και στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού διδακτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), καθώς και στους ερευνητές του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Επίσης, με την ίδια τροπολογία επεκτείνεται η καταβολή των αναδρομικών και στους υπαλλήλους του διπλωματικου κλάδου του υπουργείου Εξωτερικών και στο λοιπό προσωπικό.

...(περισσότερα)

Σύμφωνα με την ειδική έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την τροπολογία, το συνολικό κόστος της χορήγησης των αναδρομικών στις παραπάνω κατηγορίες θα ανέρχεται σε 8,8 εκατ. ευρώ

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

Με τις διατάξεις που κατέθεσε σήμερα η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο «Θεματικός Τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» συμπληρώνονται διατάξεις τον ν 4575/2018 σχετικά με την καταβολή εφάπαξ χρηματικών ποσών σε κατηγορίες δημόσιων λειτουργών

Συγκεκριμένα, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό και στα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού(Α Ε Ν ) καθώς και στους ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες (Ε Λ Ε ) του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ Ε Π Ε) και στους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, του Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων και του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, του υπουργείου Εξωτερικών, και για όσο χρόνο αυτοί ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015 έως 31.12.2016.

Με την τροπολογία αποσαφηνίζεται το καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης για τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους των αναδρομικών

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 20% στο καταβαλλόμενο ποσά ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά Ειδικά, στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%...(περισσότερα: https://dominonews.gr)

share->share_count); ?>