ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ με τα παιδιά στον Δήμο Κέρκυρας

Συντάκτης:
Κατηγορία: Ελλάδα, Εργασία Ετικέτες:
 

Το Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2018-2019), στο Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας ∆ήμου Κέρκυρας», που εδρεύει στον ∆ήμο Κέρκυρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

(περισσότερα: https://www.altsantiri.gr)

share->share_count); ?>