ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 19 ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ στον Δήμο Έδεσσας

Συντάκτης:
Κατηγορία: Ελλάδα, Εργασία, Μακεδονία Ετικέτες:
 

Στο https://www.altsantiri.gr διαβάσαμε:

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) υδρονομέων άρδευσης πλήρους και μερικής απασχόλησης, για την αρδευτική περίοδο 2019 και για τις θέσεις που δεν κατατέθηκαν αιτήσεις υποψήφιων ανά Δημοτική Ενότητα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Έδεσσας (Γραφείο 16) για τη Δημοτική Ενότητα Έδεσσας και στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Άρνισσας για την Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

(περισσότερα)

share->share_count); ?>