ΔΩΡΕΑΝ WI-FI αποκτά η Σαμοθράκη

Συντάκτης:
Κατηγορία: Θράκη
 

Δωρεάν wi-fi σε δημόσιους χώρους αποκτά η Σαμοθράκη μετά την έγκριση της αίτησης του Δήμου στο πρόγραμμα WiFi4EU-2019 που υποβλήθηκε κατόπιν της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών: Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες: WiFi4EU (WiFi4EU-2019-1) που προκήρυξη το ΙΝΕΑ (Innovation and Networks Executive Agency) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο Δήμος θα λάβει κουπόνι αξίας 15.000 για την εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού ο οποίος θα εγκατασταθεί σε διάστημα 1,5 χρόνου,ενώ θα προβεί και σε σχετική μελέτη για την επιλογή των δημόσιων χώρων που θα δοθεί δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ.
Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση υπό μορφή εφάπαξ ποσού (κουπόνι) για την εγκατάσταση του εξοπλισμού.
Η πρωτοβουλία WiFi4EU στοχεύει στην παροχή δωρεάν δημόσιου Wi-Fi σε δημότες και επισκέπτες σε 6,000 με 8,000 δήμους ως το 2020 στην ΕΕ. Η εν λόγω τοπική ασύρματη συνδεσιμότητα που παρέχεται δωρεάν και χωρίς όρους που εισάγουν διακρίσεις αναμένεται να συμβάλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, ιδίως σε κοινότητες που υστερούν ως προς τον ψηφιακό γραμματισμό, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών.

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

(περισσότερα: http://www.ert.gr)

share->share_count); ?>