ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΓΟΣ ΑΠΟ την Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι εντόπισε η έρευνα

Συντάκτης:
Κατηγορία: Αυτοκίνητο, Ελλάδα Ετικέτες:
 

Στο https://www.altsantiri.gr διαβάσαμε:

Εξαιτίας αρκετών θεμάτων, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων στην εταιρεία διανομής Τύπου «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» μετά από συντονισμένη έρευνα στην αγορά διανομής έντυπου.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και η ίδια η Επιτροπή «συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την αποτροπή άμεσα επικειμένου κινδύνου ανεπανόρθωτης βλάβης στο δημόσιο συμφέρον γι’ αυτό πρέπει να ληφθούν αυτεπαγγέλτως ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας «Άργος», τα οποία θα ισχύουν μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της κύριας υπόθεσης».
Η εταιρεία αναφέρεται πως έχει παραβιάσει τα άρθρα των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, τα οποία σημαίνουν ως η εν λόγω εταιρεία προχώρησε σε
Για τα παραπάνω πρέπει να ληφθούν αυτεπαγγέλτως ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας ΑΡΓΟΣ, τα οποία θα ισχύουν μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της Επιτροπής επί της κύριας υπόθεσης , και ειδικότερα:

Για τις εν λόγω διαπραγματεύσεις να τηρηθούν πρακτικά, τα οποία μετά το πέρας αυτών θα προσκομισθούν από την ΑΡΓΟΣ στην Επιτροπή. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της έκθεσης του εμπειρογνώμονα ή των εμπειρογνωμόνων στα μέρη.
Ταυτόχρονα, ορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής, εμπειρογνώμονα ή εμπειρογνώμονες, για τη διάγνωση, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα:
(Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ)

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

(περισσότερα)

share->share_count); ?>