ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος

Συντάκτης:
Κατηγορία: Ελλάδα, Εργασία Ετικέτες:
 

Ο Οργανισμός Παραθεριστικών Κέντρων ΟΤΕ ( ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ), προκηρύσσει έξι (6) θέσεις εργασίας εποχικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των δύο παραθεριστικών του κέντρων στην Τέμενη Αιγίου και στο Φανάρι Κομοτηνής. Συγκεκριμένα οι θέσεις είναι:
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ
δύο (2) θέσεις Φύλακα
μία (1) θέση Παθολόγου
μία (1) θέση Ψυχαγωγού
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
μία (1) θέση Ηλεκτρολόγου
μία (1) θέση Γυμναστή
Ο οργανισμός καλεί τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω, να αποστείλουν το βιογραφικό τους έως (17/06 και ώρα 12:00 ) στο [email protected]

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΦΥΛΑΚΑΣ

Διαφημιστική καταχώρηση
Διαφημιστική καταχώρηση

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ή άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ ειδικότητας
Γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου
Εμπειρία σε υποσταθμούς μέσης τάσης
ΨΥΧΑΓΩΓΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

(περισσότερα: https://www.altsantiri.gr)

share->share_count); ?>