Πηγή

Η Volvo έχει εδραιωθεί στην παγκόσμια αυτοκινητική συνείδηση ως η μάρκα-συνώνυμο της ασφάλειας. Ποιοι είναι όμως οι αφανείς ήρωες που θυσιάστηκαν προκειμένου να μετατρέψουν τη σουηδική εταιρεία σε αυτό που είναι σήμερα;

Η Volvo δεν αποτελεί απλά το «καμάρι» της Σουηδίας και έναν από τους βασικούς πυλώνες του «σουηδικού θαύματος», αλλά…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!