Πηγή

Παράλληλα επισήμανε και την προσπάθεια που καταβλήθηκε όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας να εξασφαλιστεί πρώτον, η αδιάκοπη ροή της παροχής των μεταφορικών υπηρεσιών υπό αντίξοες συνθήκες, εξαιτίας της φύσης του κλάδου και δεύτερον, η απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων στον κλάδο. 

Αναφορικά με τα υδατοδρόμια, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!