Πηγή

Στο πλαίσιο του προγράμματος Life Asti έχει δημιουργηθεί σύστημα αστικής πρόβλεψης που ερευνά τη συσχέτιση αισθητής θερμοκρασίας και θνησιμότητας.

Σύστημα προειδοποίησης υγείας πολιτών από υψηλές θερμοκρασίες έχει αναπτύξει ο δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Life Asti, στο οποίο συμμετέχουν οι δύο φορείς…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!