Πηγή

Στο πλαίσιο προγράμματος διοργανώθηκε διαγωνισμός ζωγραφικής με οικολογικά μηνύματα 

Βράβευση και απονομή επαίνων και δώρων στα τρία καλύτερα έργα  

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Eco-Conscious Minds to Stop Pollution in the Valuable Wetlands of Black Sea Basin – BioLearn» (Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης για να σταματήσει η ρύπανση στους πολύτιμους υγροτόπους της λεκάνης…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!