Πηγή

Ο Γιάννης Χωματάς με την κουνιάδα του Στέλλα και τη σύζυγό του Ευαγγελία Τελιούση μεταποίησαν σε αλεύρι το δίκοκκο σιτάρι από τα οικογενειακά χωράφια.

Θεωρούσε ανέκαθεν ότι η αρχιτεκτονική είναι η αρχή των τεχνών και πως με το γνωστικό της υπόβαθρο μπορείς να δημιουργήσεις τα πάντα. Δεν φανταζόταν όμως σε καμία…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!