Πηγή

Οι Κατευθυντήριες οδηγίες από την ΕΕ για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Στόχος η μείωση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης!

Το περιεχόμενο των οδηγιών απευθύνεται σε επαγγελματίες του τομέα μεταφορών και κινητικότητας, καθώς και σε φορείς που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Αυτές οι…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!