Πηγή

Η «Νέα Οδός» χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της ηλεκτρικά βαν τόσο στο εθνικό δίκτυο Αθηνών – Λαμίας όσο και στο δίκτυο Αντίρριο – Ιωάννινα

Με πράξεις και όχι μόνο με λόγια, μεγάλες εταιρείες επενδύουν τα τελευταία χρόνια στην πράσινη ενέργεια και στην προστασία του περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της «Νέας Οδού»…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!