Πηγή

«Μουδιασμένοι» είναι οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών, που παραδόθηκαν στις φλόγες, κυρίως αυτοί της Βόρειας Εύβοιας, όπου η οικονομική στήριξη δεν θα περιοριστεί σε ενισχύσεις άμεσου χαρακτήρα, αλλά θα καλύψει μεσοπρόθεσμα την καταστροφή του παραγωγικού ιστού με κίνητρα ειδικά για τους νέους και μακροπρόθεσμα την αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου. 

Σε αυτήν…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!