Πηγή

Πέραν τις αντικατάστασης του αγωγού μεταφοράς νερού, στα σημεία όπου έσπασε, έγινε και ενίσχυση εξωτερικά του αγωγού με συρματοκιβώτια γεμισμένα με πέτρα, καθαρισμός της Κοίτης, κατασκευή μεγαλύτερων γεφυρών με πτερυγότοιχους, καθώς και εμποτισμός με τσιμέντο κονίαμα για μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή σε μια επόμενη μεγάλη πλημμύρα ή μεγάλη ροή του…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!