Πηγή

Σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλί και Σαμοθράκη

Στα πλαίσια του έργου «Green Urban Territories – Better Place to Live» µε ακρωνύµιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, ο Πρόεδρος της Δηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. κ. Παναγιώτης Καλακίκος, Δήμαρχος Σουφλίου, υπέγραψε µε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναδόχου εταιρίας…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!