Πηγή

Περιφέρεια Αττικής: Την τελευταία εβδομάδα, 23-29/08/21, το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα της Περιφέρειας Αττικής παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις, με μη στατιστικά σημαντική μεταβολή (+4%) του εβδομαδιαίου μέσου όρου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, 16-22/08/21.

Αυξητικές τάσεις στο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων παρατηρήθηκαν την εβδομάδα 23-29 Αυγούστου.

Θεσσαλονίκη: Την…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!