Πηγή

Διαγωνισμός από την Περιφέρεια Αττικής για την μετατροπή των παλαιού δρόμων σε ένα λειτουργικό οδικό δίκτυο ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Περισσότερο ασφαλείς οι παλαιές εθνικές οδοί με 15 εκατ. ευρώ

Αντικείμενο του έργου είναι η συστηματική συντήρηση της επιφάνειας κυκλοφορίας των οδικών αξόνων του δικτύου αρμοδιότητας του Β΄τμήματος συντήρησης και κατασκευών της ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ. (πρώην δέσε)…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!