Πηγή

Η «ασφάλεια», υπό την έννοια της ελαχιστοποίησης και εάν καταστεί δυνατόν της εξάλειψης του κινδύνου, ήταν ανέκαθεν συνυφασμένη με τις αεροπορικές δραστηριότητες. Και τούτο, διότι το κόστος σε περίπτωση ατυχήματος, τόσο σε επίπεδο υλικών ζημιών, όσο κυρίως σε επίπεδο ανθρώπινων ζωών, είναι συνήθως τεράστιο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Για τον λόγο αυτό, από…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!