Πηγή

Θα δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την τροφοληψία πολλών ειδών άγριας ορνιθοπανίδας του Δέλτα, καθώς και για κτηνοτρόφους

Ξεκίνησαν οι εργασίες για το έργο «Διαχείριση οικοτόπων στην πλημμυρίζουσα ζώνη του ποταμού Έβρου» που υλοποιείται από τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης.

Το έργο, τελικού…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!