Πηγή

Το Θαλάσσιο Μέτωπο μπορεί να εξελιχθεί στο νέο μεγάλο project για τη Θεσσαλονίκη, η υλοποίηση του οποίου θα συμβάλλει στην αναβάθμισή της

Βέβαια το «project Θαλάσσιο Μέτωπο» είναι κάτι δύσκολο στην υλοποίηση του. Κι αυτό επειδή υπάρχει μεγάλη πολυπλοκότητα, που οφείλεται στην εμπλοκή πολλών δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. Από πέντε –…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!