Πηγή

Σε μεμονωμένες κατηγορίες προϊόντων (π.χ. απολυμαντικά και είδη ατομικής προστασίας για τον κορονοϊό) παρατηρούνται, πανελλαδικά, φαινόμενα ακόμα και αισχροκέρδειας, με τις τιμές να έχουν αυξηθεί ακόμα και κατά 25%. Υπό πίεση βρίσκονται και μια σειρά προϊόντων που έχουν ως πρώτη ύλη το γάλα λόγω της εκτίναξης του κόστους των ζωοτροφών…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!