Πηγή

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή δράση για τα ελληνικά δεδομένα με κεντρικό στόχο την προώθηση της συνεργασίας του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών της χώρας, για την ανάδειξη και προστασία των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελληνικών ποικιλιών ελιάς και του ελαιόλαδου.

Agro-in Μυδοκαλλιέργεια – Έξυπνο σύστημα εκπέμπει «sos» σε κινδύνους Το σύστημα…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!