Πηγή

«Εκτός από το υπέρμετρο κόστος της σύμβασης πολλά ερωτηματικά προκαλεί και η ίδια η διαδικασία ανάθεσης που επιλέχθηκε, καθώς αυτή έγινε χωρίς δημοσιότητα ενώ προηγήθηκε η υπογραφή της σύμβασης της κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης, ενώ έντονο προβληματισμό προκαλεί και η άγνοια του ΥΠΕΝ για τους καθαρισμούς που…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!