Πηγή

Το Σάββατο και την Κυριακή οι τιμές του ιικού φορτίου αυξήθηκαν απότομα σε επίπεδα αντίστοιχα της εβδομάδας 30 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου.

Μείωση 32% παρουσίασε το μέσο εβδομαδιαίο ιικό φορτίο των αστικών λυμάτων της Θεσσαλονίκης την τελευταία εβδομάδα, 6 με 12 Σεπτεμβρίου, σε σχέση με την προηγούμενη εβομάδα, 30 Αυγούστου με…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!