Πηγή

Αλλαγές και στις αργίες καθιερώνει ο νέος νόμος για τα εργασιακά.

Πλέον, στον νέο εργασιακό νόμο, αναφέρονται αναλυτικά οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις και διαμορφώνονται ως εξής:

α’) Η 1η Ιανουαρίου.

β’) Η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνια).

δ’) Η Δευτέρα του Πάσχα.

ε’) Η 1η Μαΐου.

στ’) Η 15η Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου).

ζ’) Η…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!