Πηγή

Στην έκθεση του δήμου Θεσσαλονίκης στην 85η ΔΕΘ παρουσιάζονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης της πόλης: Αριστοτέλους, Στάβλοι Παπάφη, Σαράντα Εκκλησιές

Τρεις εμβληματικές παρεμβάσεις, που με την υλοποίησή τους φιλοδοξεί ότι θα αναβαθμίσουν την εικόνα της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, παρουσιάζει στους επισκέπτες της 85ης ΔΕΘ ο δήμος Θεσσαλονίκης….Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!