Πηγή

Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα εντάσσεται πλήρως στις ευρωπαϊκές τάσεις. Και αυτές είναι κοινές. Αύξηση των ΑΠΕ με σταδιακή μείωση άνθρακα – λιγνίτη.

Σταθεροποίηση του φυσικού αερίου για μερικά χρόνια πριν αρχίσει να μειώνεται. Διασύνδεση των γειτονικών εθνικών αγορών (target model). Κατάργηση των εγγυημένων τιμών για τις ΑΠΕ και προκήρυξη διαγωνισμών….Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!