Πηγή

Με αυξημένα μέτρα, αλλά και αγωνία, η εκπαιδευτική κοινότητα των σχολείων, φροντιστηρίων, πανεπιστημίων επιστρέφει και φέτος στον «πάγκο» της.

Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται όλο το πλαίσιο για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Στο άρθρο 18 για τη «λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!