Πηγή

Υπομονή για μερικές εβδομάδες θα πρέπει να κάνουν όλοι εκείνοι που αναμένουν τα νέα iPhone 13 να γίνουν εμπορικά διαθέσιμα στην Ελλάδα προκειμένου να τα αποκτήσουν.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ορισμένες μεγάλες αγορές η ημερομηνία κυκλοφορίας είναι στις 24 Σεπτεμβρίου αλλά η Ελλάδα δεν είναι στο πρώτο «κύμα» και, σύμφωνα…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!