Πηγή

«Το κτήριο αυτό είχε ένα κατασκευαστικό λάθος. Είχε έναν απορροφητικό βόθρο μέσα στη μέση και απορροφούσαν οι κολώνες υγρασία και ο οπλισμός είχε φθαρεί αρκετά. Το ίδιο και η ταράτσα. Καταργήσαμε το βόθρο, φτιάξαμε αποχετευτικό καινούργιο και το συνδέσαμε με το δήμο. Κάναμε στην ταράτσα μόνωση, περάσαμε καινούργιες σωληνώσεις, καινούργια…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!