Πώς θα ξεχωρίσετε εάν έχετε γρίπη ή κοινό κρυολόγημα -Τα συμπτώματα για την κάθε περίπτωση [πίνακας]

Πηγή

Πολλές φορές ένα σοβαρό κρυολόγημα και μια μέτριας βαρύτητας γρίπη μπορεί να εμφανίζονται με την ίδια περίπου κλινική εικόνα.

Στον παρακάτω πίνακα που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ παρουσιάζονται οι «κλασικές» διαφορές μεταξύ του κοινού κρυολογήματος και της γρίπης -παρότι τα συμπτώματα αυτά δεν εμφανίζονται πάντα.

Το κοινό κρυολόγημα προκαλείται από…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!