Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης μελέτης 787.513,99 € στον Δήμο Ορεστιάδας

Πηγή

Ο Δήμος Ορεστιάδας είναι ένας από τους πρώτους δήμους της χώρας, που υπέγραψε σύμβαση μελέτης για «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο»

Η μελέτη περιλαμβάνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης πολεοδομικών δεδομένων σε όλη την έκταση του δήμου και πολεοδομικό σχεδιασμό για τις επόμενες δεκαετίες 

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Μαυρίδης Βασίλειος υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρία, τη σύμβαση…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!