Υπέρταση: Από τι κινδυνεύετε όταν δεν είναι ρυθμισμένη (εικόνες)

Πηγή

Υπέρταση υπάρχει όταν οι τιμές αρτηριακής πίεσης κινούνται πάνω από τα φυσιολογικά όρια.

Υπέρταση: Από τι κινδυνεύετε όταν δεν είναι ρυθμισμένη (εικόνες)

Αρτηριακή πίεση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στο εσωτερικό τοίχωμα των αρτηριών που μεταφέρουν αυτό το αίμα από την καρδιά στα διάφορα όργανα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!