Μονοκλωνικά αντισώματα: Όλα όσα θέλετε να ξέρετε, λίγο πριν την άφιξη των πρώτων 2.000 δόσεων

Πηγή

Τα μονοκλωνικά αντισώματα βρίσκονται ένα βήμα πριν από την ένταξή τους στην ευρωπαϊκή και ελληνική κλινική πραγματικότητα, με σκοπό να χορηγηθούν σε ασθενείς που έχουν μόλις μολυνθεί από την Covid-19 και αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εισαγωγής σε νοσοκομείο. Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου οι πρώτες 2 χιλιάδες δόσεις θα βρίσκονται στην Ελλάδα.

Το…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!