Συστήματα ποιότητας – Τα αποτελέσματα

Πηγή

Τον επικαιροποιημένο πίνακα με τα αποτελέσματα από τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων στήριξης μετά από την εξέταση των προσφυγών για το υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» δημοσίευσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στον επικαιροποιημένο Πίνακα παρουσιάζονται (i) οι παραδεκτές και (ii) οι μη παραδεκτές αιτήσεις ανά…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!