Πονοκέφαλος ή ημικρανία; 8 σημεία για να ξεχωρίσετε τις δύο καταστάσεις (video)

Πηγή

Οι μισοί από τους ασθενείς που καταφεύγουν στο γιατρό για διάφορους λόγους αναφέρουν μεταξύ άλλων ενοχλημάτων και κεφαλαλγία.

Πονοκέφαλος ή ημικρανία; 8 σημεία για να ξεχωρίσετε τις δύο καταστάσεις (video)

Ο πονοκέφαλος ή κεφαλαλγία είναι ένα σύμπτωμα το οποίο σχεδόν όλοι οι άνθρωποι παρουσιάζουν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους.

Οι κεφαλαλγίες ταξινομούνται…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!