Τι σημαίνει η άνοδος του Σαντρ στις εκλογές του Ιράκ;

Πηγή

Η προσπάθεια εμπέδωσης θεσμών «δυτικής» δημοκρατίας στο Ιράκ δεν ήταν ποτέ μια εύκολη υπόθεση. Ιδίως εάν αναλογιστούμε ότι οι θεσμοί αυτοί ήρθαν συνοδεία αμερικανικών βομβαρδισμών και μιας ξένης κατοχής που ακολούθησε πολυετείς κυρώσεις που είχαν αποδιαρθρώσει τον κοινωνικό ιστό της χώρας.

Επιπλέον, οι θεσμοί αυτοί έπρεπε να αναμετρηθούν μια χώρα με…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!