«Πρώτο Ένσημο»: Ποιοι νέοι εργαζόμενοι θα πάρουν 100 ευρώ από 1 Ιανουαρίου

Πηγή

Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, υπόχρεος είναι ο εργοδότης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την καταβολή του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζονται, για κάθε κατηγορία εργαζομένων, οι κείμενες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.

Το πρόγραμμα προβλέπεται να ξεκινήσει την 1 Ιανουαρίου του 2022 και…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!