ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 179 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Πηγή

Oι πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι μπορούν να αναλάβουν μόνο νέες συνταξιοδοτικές υποθέσεις του τ. ΙΚΑ, τ. ΟΓΑ και τ. ΟΑΕΕ.

Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, οι πρώτοι 179 πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι πιάνουν δουλειά στον e-ΕΦΚΑ και θα μπορούν να επιλέγονται από τους ασφαλισμένους, για να αναλάβουν την ταχεία έκδοση της σύνταξής…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!