Νέες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που υπέστησαν απώλειες λόγω της πανδημίας – Τροπολογία

Πηγή

Προσωρινό μέτρο για τη δυνατότητα ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021, κατά τις ειδικότερα οριζόμενες προϋποθέσεις και βάσει διαδικασίας που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την έκδοση σχετικής…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!