Σε «κινούμενη άμμο» η έρευνα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το τραπεζικό σύστημα

Πηγή

Παρά τη σοβαρή δημοσιονομική εμπλοκή του Κράτους υπέρ των τραπεζών, εξακολουθούν να υφίστανται χαρακτηριστικές αποκλίσεις από τη χρηματοπιστωτική κανονικότητα. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί κατ’ αρχήν την περαιτέρω επέμβαση του Κράτους ως δημόσιας εξουσίας που επιδιώκει τον σκοπό δημοσίου συμφέροντος της πλήρους αποκατάστασης της χρηματοπιστωτικής κανονικότητας.

Σε «κινούμενη άμμο» η έρευνα του…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!