Κρατικοδίαιτοι – Η νέα τάξη Ελλήνων… «εισοδηματιών»!

Πηγή

Στις 24 Δεκεμβρίου 2021 ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ανακοίνωσε ότι κατατέθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς 377.906 μοναδιαίων δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων το ποσό των 242,3 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του…Πηγή

Πείτε τη γνώμη σας!